LZDV - LETISKO DUBOVÁ

AIRFIELD DUBOVÁ N48°20'49.3" E017°21'23.7"

Informácie / Info

Vitajte na Letisku Dubová! / Welcome to Airfield Dubová!

Letisko Dubová je vnútroštátne neverejné letisko pre všeobecné letectvo budované v katastri obce Dubová nachádzajúcej sa na východnom úpätí Malých Karpát 25 km od Bratislavy.

Na jeseň 2005 bola upravená a zatrávnená vzletová a pristávacia dráha 635 x 30m.

V rokoch 2007 a 2008 bol dokončený celý vzletový a pristávací pás v šírke 60m. Súčasne bola pripravovaná dokumentácia na rozhodnutie o umietnení stavby, ktoré bolo vydané v decembri 2008. Prevádzkovanie Letiska Dubová je povolené rozhodnutím LÚ SR zo dňa 22.9.2009.

Upozornenie na zmenu prevádzkových postupov:

S účinnosťou od 21-JUL-2016 budú v AIP SR publikované zmeny prevádzkových predpisov pre Letisko Dubová, ktoré eliminujú vplyv prevádzky letiska na obec Dubová.