LZDV - LETISKO DUBOVÁ

AIRFIELD DUBOVÁ N48°20'49.3" E017°21'23.7"

Informácie / Info

Vitajte na Letisku Dubová! / Welcome to Airfield Dubová!

Letisko Dubová je vnútroštátne neverejné letisko pre všeobecné letectvo budované v katastri obce Dubová nachádzajúcej sa na východnom úpätí Malých Karpát 25 km od Bratislavy.

Na jeseň 2005 bola upravená a zatrávnená vzletová a pristávacia dráha 635 x 30m.

V rokoch 2007 a 2008 bol dokončený celý vzletový a pristávací pás v šírke 60m. Súčasne bola pripravovaná dokumentácia na rozhodnutie o umietnení stavby, ktoré bolo vydané v decembri 2008.

Prevádzkovanie Letiska Dubová je povolené rozhodnutím LÚ SR zo dňa 22.9.2009.

 

Dňa 31.5.2011 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie na 1.etapu výstavby na letisku Dubová vydané Leteckým úradom SR: hangár, veža, obslužná budova, komunikácie a pomocné technické objekty;  kópia v dokumentoch.

Noví partneri a investori, prípadne spoločníci pre vytvorenie obchodnej spoločnosti sú vítaní.

 

2011, June, the 13th: We have started to build hangar, control tower and service building.

All eventual new partners and / or investors are welcome.

 

Letisková prevádzková príručka

Cenník poplatkov