Stavba / Building

13.06.2011: stavba bola začatá výkopovými prácami

16.06.2011: dokončené základy

22.06.2011: kanalizačné rozvody, zasypanie, úprava násypu pod základovú dosku

 9.07.2011:  debnenie základovej dosky

20.07.2011: betonáž základovej dosky

20.09.2011: výkop základov hangáru

 5.11.2011: betonáž základov hangáru

 7. - 25.11.2011: úprava terénu pod hangár, parkovaciu plochu a prístupové komunikácie

 5. -  9.12.2012: výkop a položenie kanalizácie od prevádzkovej budovy

21.04.2012: založené prvé múry 

9.05.2012: betonáž stropu garáže

16.-19.05.2012: steny prevádzkovej budovy po okenné preklady

26.06.2012: dovoz konštrukcie hangáru, začiatok  montáže

25.09.2012: odovzdaná zastrešená oceľová konštrukcia hangáru

01.12.2012: dokončená hrubá stavba veže

30.11.2013: stavba pod strechou

20.05.2014: vybetónovaná plocha pre hangárom

30.06.2014: osadené okná, vymurované, dokončené vnútorné schodištia

07.10.2014: dokončené rozvody vody, elektriny, kúrenie, omietky a podlaha na prízemí

30.06.2015: zapojená ČOV

30.11.2015 dokončené prízemie, omietky poschodie

30.04.2016: kúrenie podkrovie, tepelné izolácie podkrovie, sadrokartón a vymaľovanie 

20.05.2016: terasa, chodníky a betonáž vstupu do garáže

01.09.2017: parkoviská, vstupné chodníky, cesta

15.11.2017: dokončená kotolňa

30.11.2017: kolaudácia el. vn prípojky, trafostanice a nn prípojky

01.09.2018: začatie stavby hangárov č.2. a č.3.

17.12.2018: vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na prevádzkovú budovu a hangár č.1.

 

BLACK HAWK na LZDV

Pripravujeme:

  • pilot shop

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info